Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate SC 1St Medica SRL

ACORD CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREAMBUL

Având în vedere Regulamentul European Nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, țînând cont de natură contractului și de datele furnizate de către părți, Furnizorul informează iar Beneficiarul ia  cunoștință despre modalitatea prelucrării datelor cu caracter personal conform legii, contractului și prezentului Act Adițional.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE BENEFICIARULUI  PRELUCRATE DE CĂTRE FURNIZOR ÎN CALITATE DE OPERATOR

2.1       Datele cu caracter personal pe care le colectează Furnizorul prin mijlocirea contractului dintre Părți sunt:

Nume și prenume;

Adresă;

Date carte de identitate;

CNP;

Nr. de telefon;

Adresă de email;

2.2       Clientul se obligă să furnizeze date exacte și actuale. În cazul în care Clientul refuză să furnizeze datele solicitate care sunt necesare și utile încheierii contractului și oferirii serviciilor prestate, Furnizorul nu va putea procesa în bune condițîi serviciul și are dreptul să refuze oferirea acestuia.

3. TEMEIUL LEGAL ȘI SCOPUL SOLICITĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

3.1       Datele de mai sus sunt exacte și în cazul în care va fi necesar, acestea vor fi actualizate. Datele sunt furnizate pentru încheierea și executarea contractului, temeiul solicitării și prelucrării acestor date fiind executarea în bune condițîi a unui contract.

3.2       Atunci când legislația impune că Furnizorul să comunice anumite date către autorități, în temeiul legii (Ex. Protecția Consumatorului, alte instituțîi abilitate), de a stoca datele clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clienților în alt fel, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligățîi legale.

3.3       În cadrul unor operațiuni de vânzare-cumpărare a părților sociale ale societățîi Furnizorului, restructurare și a altor activități similare, datele cu caracter personal ale părților pot fi prelucrate prin divulgarea acestora către anumiți consultanți, activități de audit, potențiali cumpărători, autorități publice sau altor persoane. Temeiul prelucrării va fi interesul legitim al părților (Furnizor, Beneficiar, Fideiusor) sau îndeplinirea unei obligățîi legale.

3.4       În caz de necesitate, Furnizorul poate prelucra datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților sau ale altor persoane fizice și juridice publice sau private care sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În aceste situațîi, Furnizorul va prelucra datele Beneficiarului și Fideiusorului, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligățîi legale care îi revin sau al intereselor legitime.

3        Cu privire la păstrarea adresei de email și a numărului de telefon ale Beneficiarului în baza de date a Furnizorului și a furnizării de către această a informațiilor de marketing și cu privire la ofertele și serviciile sale, Beneficiarul își dă acordul expres în vedere primirii pe email a ofertelor de marketing de la Furnizor;

Dacă Beneficiarul nu dorește să primească pe email ofertele de marketing de la Furnizor atunci acesta trebuie să informeze în scris furnizorul la email: contact@1stmedica.ro

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR. DIVULGAREA DATELOR

4.1       Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de Beneficiar și Fideiusor, aceștia putând solicită oricând un raport cu privire la datele lor personale. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată conform legii și politicii interne de prelucrare și stocare de către Furnizor a datelor cu caracter personal a clienților și pot fi păstrate atât cât este necesar, conform legii, pentru derularea contractului și întocmirea formelor legale (ex. contabilitate, arhivare etc). Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită printr-o lege, Furnizorul va avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

4.2       Furnizorul va prelucra datele Beneficiarului strict pentru derularea în mod legal și în bune condițîi a contractului, fiind obligat să nu le utilizeze în niciun alt scop.

4.3       Furnizorul va putea furniza datele personale ale Beneficiarului partenerilor cu care colaborează, cum ar fi da nu limitat la: CASĂ NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, Case de avocatură, firme externe de recuperări creanțe, etc

5. DREPTURILE PĂRȚILOR

5.1       Beneficiarul și Fideiusorul au următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal furnizate Furnizorului în virtutea contractului:

a)Dreptul de acces la date. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să acceseze datele furnizate Furnizorului, să obțînă informațîi privind natură, prelucrarea și divulgarea acestor date;

b)Dreptul la rectificarea datelor. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să obțînă rectificarea datelor dacă acestea nu sunt exacte;

c)Dreptul la ștergerea datelor. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să solicite și să obțînă ștergerea datelor atunci când acestea nu se mai prelucrează sau nu mai există obligăția legală cu privire la păstrarea sau arhivarea acestora;

d)Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să solicite și să obțînă restricționarea prelucrării datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din cauza restricționării, Furnizorul va informa despre acest aspect părțile contractante;

e)Dreptul de a obiecta. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să obiecteze cu privire la  prelucrarea datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din caza obiecției ridicate, Furnizorul va informa despre acest aspect părțile contractante;

f)Dreptul la portabilitatea datelor. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul să solicite un format complet cu toate datele furnizate Furnizorului și să le transmită către un alt operator.

g)Dreptul la retragerea consimțământului. În situația în care s-au prelucrat de către Furnizor anumite date cu acordul expres al Beneficiarului acesta are dreptul să-și retragă consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici legalitatea celorlalte date cu caracter personal furnizate în baza altor temeiuri legale (ex pentru încheierea și derularea contractului);

h)Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere. Beneficiarul și Fideiusorul au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor furnizate Furnizorului sau de către împuterniciți în numele acesteia.

5.2       Pentru a-și exercită drepturile sau, după caz, pentru a-și retrage acordul atunci când și-a dat consimțământul, sau în măsura în care îi sunt necesare informațîi suplimentare sau clarificări, Beneficiarul și Fideiusorul le pot adresa pe email: contact@1stmedica.ro sau la adresa poștală: Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Et. 2, Birou 12D, Sector 5, București, în atenția responsabilului pentru protecția datelor a Furnizorului.

5.3       Beneficiarul și Fideiusorul pot decide să refuze oferirea de date cu caracter personal. În situația în care Beneficiarul și Fideiusorul decid să nu furnizeze Furnizorului date cu caracter personal solicitate de această și necesare derulării contractului, Furnizorul poate refuză încheierea contractului din lipsa posibilitățîi de executare.

6. PRELUCRAREA DATELOR REFERITOARE LA ALTE PERSOANE DECÂT BENEFICIARUL ȘI FIDEIUSORUL

În situația în care Beneficiarul și Fideiusorul transmit Furnizorului date cu caracter personal privitoare la alte persoane (ex. prenumele părinților, date privind alți membri ai familiei etc), partea va informa membrii respectivi ai familiei despre informațiile furnizate și scopul în care acestea au fost furnizate.